ADNAN SAIDIN: MANFAATKAN STL, LAHIRKAN LEBIH RAMAI RAJA LIBAS